izbiraš

obkrožiš 
za

padeš 
v drugo

en
o um je
le en
izbor
večkrat na dan
od inkubatorja in na veke vekov

bo polica ob polici
in glej
oh ford
glej kdo stopal
bo med njimi

ti

ne
tvoja shauma